Πολιτική απορρήτου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η PZ DART RECRUITMENT Ltd. σέβεται το απόρρητο σας και η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Αυτή η σημείωση απορρήτου συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) 2016/679 και σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω αυτού του ιστότοπου είναι η PZ Dart Recruitment Ltd, μια δεόντως εγγεγραμμένη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής HE 429755, με έδρα την 6 28 Οκτωβρίου 24, Γραφείο 3ος Όροφος 3, Έγκωμη 2414 Λευκωσία, Κύπρος .

Σημειώστε ότι αυτή η σημείωση απορρήτου αναφέρεται αποκλειστικά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη λειτουργία του ιστότοπου μας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στο dartconsulting@outlook.com.gr

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς;

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες όταν επικοινωνείτε μαζί μας για εσάς, όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την περιοχή ενδιαφέροντος, συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας και παρέχοντας μας οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες αποκλειστικά για τους σκοπούς της απάντησης στο ερώτημα σας.

Cookies

Συλλέγουμε επίσης ορισμένες μη προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου μας μέσω ενός εργαλείου που ονομάζεται «Google Analytics». Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες όπως πόσο συχνά οι χρήστες επισκέπτονται αυτόν τον ιστότοπο, ποιες σελίδες επισκέπτονται όταν το κάνουν και ποιους άλλους ιστότοπους χρησιμοποίησαν πριν έρθουν σε αυτόν τον ιστότοπο. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από το Google Analytics μόνο για να βελτιώσουμε αυτόν τον ιστότοπο. Τα στοιχεία σας δεν θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ. Το Google Analytics συλλέγει μόνο τη διεύθυνση IP που σας έχει εκχωρηθεί την ημερομηνία που επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο, αντί για το όνομα σας ή άλλα στοιχεία ταυτοποίησης. Δεν συνδυάζουμε τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω του Google Analytics με στοιχεία προσωπικής ταυτοποίησης. Παρόλο που το Google Analytics εγκαθιστά ένα μόνιμο cookie στο πρόγραμμα περιήγησης σας για να σας προσδιορίσει ως μοναδικό χρήστη την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε αυτόν τον ιστότοπο, το cookie δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κανέναν άλλον εκτός από την Google. Η δυνατότητα της Google να χρησιμοποιεί και να κοινοποιεί πληροφορίες που συλλέγονται από το Google Analytics σχετικά με τις επισκέψεις σας σε αυτόν τον ιστότοπο περιορίζεται από τους Όρους Χρήσης του Google Analytics και την Πολιτική Απορρήτου της Google.

Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται στους διακομιστές μας και στους διακομιστές των υπηρεσιών διαχείρισης βάσεων δεδομένων που δεσμεύουμε, όπου βρίσκονται στο .

Οι πληροφορίες που μας παρέχετε όταν επικοινωνείτε μαζί μας για ένα ερώτημα, θα διατηρηθούν για 1 έτος από την τελευταία επικοινωνία μας μαζί σας, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης.

Με ποιον κοινοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα;

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλους οργανισμούς που παρέχουν δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στον οργανισμό μας, όπως υποστήριξη πληροφορικής και υπηρεσίες cloud. Επιπλέον, εάν απαιτείται, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε κυβερνητικούς/ρυθμιστικούς φορείς/φορείς επιβολής του νόμου ή άλλα τρίτα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι η υποχρέωση αυτή βασίζεται στο Εθνικό ή Ενωσιακό δίκαιο.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση: αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Αίτημα για διόρθωση: αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Αίτημα για διαγραφή: αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.

Περιορισμός επεξεργασίας: αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να υποβάλετε αίτημα, σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.

Αντιρρήσεις στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Φορητότητα δεδομένων: σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να λάβετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή ή/και τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο dartconsulting@outlook.com.gr.

Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα το συντομότερο δυνατό και όχι περισσότερο από 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας εντός της προθεσμίας ή σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος σας, θα σας ενημερώσουμε σχετικά εξηγώντας τους λόγους οποιασδήποτε καθυστέρησης ή απόρριψης του αιτήματος σας. Όλα τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν δωρεάν.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κύπρου εάν σε κάθε περίπτωση πιστεύετε ότι η εταιρεία μας παραβιάζει το απόρρητο σας. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιτρόπου στη διεύθυνση www.dataprotection.gov.cy.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ως μέρος της προσπάθειας μας να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε εφαρμόσει φυσικές, τεχνικές και διοικητικές διασφαλίσεις. Επίσης, ενημερώνουμε και δοκιμάζουμε την τεχνολογία ασφαλείας μας σε συνεχή βάση και περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους που πρέπει να γνωρίζουν αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουν τις υπηρεσίες μας. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους υπαλλήλους μας σχετικά με τη σημασία της εμπιστευτικότητας και της διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των πληροφοριών σας. Δεσμευόμαστε να λάβουμε τα κατάλληλα πειθαρχικά μέτρα για την επιβολή των ευθυνών των εργαζομένων μας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής.

Μπορούν οι ανήλικοι να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον ιστότοπο;

Ένας ανήλικος που επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας μπορεί να το κάνει μέσω των γονιών του ή των νόμιμων κηδεμόνων του. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας ατόμου κάτω των 18 ετών και αντιληφθείτε ότι ένας ανήλικος έχει παράσχει προσωπικά δεδομένα σε εμάς χωρίς τη συγκατάθεση σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο dartconsulting@outlook.com.gr για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας όπως περιγράφονται στο αυτή τη σημείωση απορρήτου.

Θα αλλάξει αυτή η ειδοποίηση απορρήτου;

Διατηρούμε το δικαίωμα μας να τροποποιούμε αυτή τη σημείωση απορρήτου από καιρό σε καιρό και οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν όταν δημοσιεύουμε την αναθεωρημένη ειδοποίηση απορρήτου στον ιστότοπο μας, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση. Η χρήση του ιστότοπου μας ακολουθώντας αυτές τις αλλαγές σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η PZ DART RECRUITMENT Ltd σέβεται το απόρρητο σας και η προστασία της ασφάλειας και του απορρήτου των προσωπικών σας δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Αυτή η σημείωση απορρήτου συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ και σας παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς;
  • Ποια νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;
  • Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  • Με ποιον κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  • Ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;
  • Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;
  • Θα αλλάξει αυτή η ειδοποίηση απορρήτου;

Σημειώστε ότι αυτή η σημείωση απορρήτου αναφέρεται αποκλειστικά στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κατά τη λειτουργία του ιστότοπου μας. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας στο dartconsulting@outlook.com.gr.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιους σκοπούς;

Ενδέχεται να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να μας παρέχετε για τους σκοπούς της διαδικασίας πρόσληψης, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση e-mail και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να μας παρέχετε μέσω του βιογραφικού σας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο για την καθορισμένο σκοπό.

Ποια νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για τη λήψη μέτρων κατόπιν αιτήματος σας πριν από τη σύναψη σύμβασης εργασίας.

Πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για 6 μήνες το πολύ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης. Ως εκ τούτου, ανεπιτυχή δεδομένα αίτησης θα διαγραφούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης.

Εκτός από τη χρήση των δεδομένων σας για τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει αίτηση, ενδέχεται να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα της αίτησης σας για να σας εξετάσουμε για άλλες θέσεις, αλλά μόνο με τη συγκατάθεση σας και για μέγιστη περίοδο 12 μηνών.

Εάν η αίτηση σας ήταν επιτυχής και έχετε προσληφθεί, τα αντίστοιχα δεδομένα της αίτησης ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε σχέση με την απασχόληση σας σύμφωνα με τις πολιτικές προστασίας δεδομένων.

Με ποιον κοινοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα;

Ενδέχεται να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με άλλους οργανισμούς που παρέχουν δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων στον οργανισμό μας, όπως υποστήριξη πληροφορικής και υπηρεσίες cloud. Επιπλέον, εάν απαιτείται, ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε κυβερνητικούς/ρυθμιστικούς φορείς/φορείς επιβολής του νόμου ή άλλα τρίτα μέρη, υπό την προϋπόθεση ότι η υποχρέωση αυτή βασίζεται στο Εθνικό ή Ενωσιακό δίκαιο.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα;

Πρόσβαση: αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε πρόσβαση και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς.

Αίτημα για διόρθωση: αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε να συμπληρωθούν ή να διορθωθούν τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς

Αίτημα για διαγραφή: αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς

Περιορισμός επεξεργασίας: αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να ζητήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα να χρησιμοποιούνται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς Αντιρρήσεις στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων: αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Φορητότητα δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε εσάς ή σε τρίτο μέρος. Θα παρέχουμε σε εσάς, ή σε ένα τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει, τα προσωπικά σας δεδομένα σε μια δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη, μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο dartconsulting@outlook.com.gr

Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε αίτημα το συντομότερο δυνατό και όχι περισσότερο από 7 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημα σας εντός του προαναφερθέντος χρόνου, θα σας ενημερώσουμε σχετικά εξηγώντας τους λόγους για τυχόν περαιτέρω καθυστέρηση.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στον Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Κύπρου. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Επιτρόπου στη διεύθυνση www.dataprotection.gov.cy.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Ως μέρος της προσπάθειας μας να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε εφαρμόσει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη διαφύλαξη και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε.

Θα αλλάξει αυτή η ειδοποίηση απορρήτου;

Ενδέχεται να αλλάζουμε αυτή τη σημείωση απορρήτου από καιρό σε καιρό και οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν όταν δημοσιεύουμε την αναθεωρημένη ειδοποίηση απορρήτου στον ιστότοπο μας. Η χρήση του ιστότοπου μας ακολουθώντας αυτές τις αλλαγές σημαίνει ότι αποδέχεστε την αναθεωρημένη Πολιτική Απορρήτου. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο dartconsulting@outlook.com.gr

Για να λειτουργήσει σωστά αυτός ο ιστότοπος και για να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους επισκέπτες του ιστότοπου μας, τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων που ονομάζονται cookies στη συσκευή σας.

Τι είναι ένα Cookie;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο. Στη συνέχεια, τα cookies αποστέλλονται πίσω στον ιστότοπο προέλευσης σε κάθε επόμενη επίσκεψη ή σε άλλο ιστότοπο που αναγνωρίζει αυτό το cookie, για να δημιουργήσουν ένα αρχείο της διαδικτυακής δραστηριότητας του χρήστη. Τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να παραδοθούν σε πλαίσιο πρώτου μέρους (που ορίζεται από τον ιστότοπο του Δήμου Λευκωσίας) ή τρίτου μέρους (που ορίζεται από άλλο ιστότοπο) και μπορεί επίσης να ρυθμιστούν σε συνδυασμό με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε από εμάς. Τα cookies μας βοηθούν να βελτιώσουμε την εμπειρία σας όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο. Μας βοηθούν επίσης να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούν οι χρήστες τον ιστότοπό μας, όπως ποιες σελίδες είναι πιο δημοφιλείς, ώστε να μπορούμε να εξυπηρετούμε καλύτερα τους χρήστες του ιστότοπου μας.

Cookies που χρησιμοποιούνται:

Βασικά cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη διευκόλυνση της κίνησης των χρηστών στον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες για εσάς που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μάρκετινγκ και δεν θυμούνται πού βρεθήκατε στο Διαδίκτυο. Αυτή η κατηγορία cookies δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα cookies.

Προσθήκη αυτού του cookie

Χρησιμοποιούμε τα cookies Προσθήκη αυτού για να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των χρηστών στον ιστότοπο μας.

Cookies Analytics

Χρησιμοποιούμε cookies του Google Analytics για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες συγκεντρωτικά για να μας δώσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπού μας. Ανωνυμοποιούμε τις διευθύνσεις IP στο Google Analytics και τα ανώνυμα δεδομένα μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Google μπορεί επίσης να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη όπου απαιτείται από το νόμο ή όταν αυτά τα τρίτα μέρη επεξεργάζονται τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν θα συσχετίσει τη διεύθυνση IP σας με άλλα δεδομένα που κατέχει η Google.

Για να δείτε μια επισκόπηση του απορρήτου των cookie του Google Analytics, μεταβείτε εδώ: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε ένα πρόσθετο εξαίρεσης προγράμματος περιήγησης από το Google Analytics μεταβαίνοντας εδώ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Τρόπος ελέγχου και διαγραφής cookies

Πολλά από τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας και μέσω email μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν μέσω του εργαλείου συγκατάθεσής μας ή απενεργοποιώντας τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Για να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας, ακολουθήστε τις οδηγίες που βρίσκονται συνήθως στα μενού «Βοήθεια», «Εργαλεία» ή «Επεξεργασία» του προγράμματος περιήγησής σας. Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση ενός cookie ή μιας κατηγορίας cookie δεν διαγράφει το cookie από το πρόγραμμα περιήγησής σας, εκτός εάν ολοκληρωθεί μη αυτόματα μέσω της λειτουργίας του προγράμματος περιήγησής σας.

Φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία